Brambory
Sběrač kamene
Sklizeň řepky
ZD Popelín

Tradiční zemědělská výroba

Specializace: obiloviny, olejniny, sadbové a konzumní brambory, chov skotu.

Více informací

Zemědělská výroba

Živočišná výroba

Živočišná výroba

V živočišné výrobě je naše družstvo zaměřeno na chov skotu. Chováme český strakatý skot, který je soustředěn na třech farmách. Máme uzavřený obrat stáda. Na farmě v České Olešné jsou ustájeny dojné krávy v počtu okolo 280 kusů, vysokobřezí jalovice a telata do čtyř měsíců věku. V roce 2011 jsme na této farmě vybudovali nový teletník a nadzemní jímku na odpadní vody. V následujících letech nové hnojiště a opravili silážní žlaby. V roce 2016 jsme zde postavili novou stáj pro jalovice. V areálu jsme provedli kompletní opravy komunikací. Na farmě v Bořetíně máme odchovnu mladého dobytka – jalovic a bý. V Popelíně máme zrekonstruovaný teletník pro starší telata. Mléko od našich krav prodáváme prostřednictvím Mlékařského a hospodářského družstva JIH Tábor, jehož jsme členem. V dosahované dojivosti, která se dnes již pohybuje okolo 8 tisíc litrů mléka na dojnici a rok, držíme v posledních letech vždy přední místa v okresní mléčné lize.

Zobrazit více

Rostlinná výroba

Pěstované odrůdy brambor

Hospodaříme na výměře 1000 hektarů zemědělské půdy, na farmách v Popelíně, v České Olešné, v Bořetíně a v Bednárečku. Z toho je cca 750 hektarů půdy orné a zbytek jsou trvalé travní porosty. Hlavní plodinou, pěstovanou na výměře okolo 400 hektarů, jsou obliloviny. Na ploše přibližně 140 hektarů každý rok sejeme řepku ozimou. Chloubou naší činnosti v rostlinné výrobě je pěstování brambor na výměře od 70 do 80 hektarů orné půdy každý rok. Specializujeme se na pěstování konzumních brambor a na množení bramborové sadby. V množení sadby patříme mezi nejlepší podniky v České republice. Brambory jsme schopni expedovat od října do května. Na zbytku výměry orné půdy pěstujeme krmné plodiny pro skot, hlavně kukuřici na siláž.

Zobrazit více

O nás

Jsme ZD Popelín a hospodaříme na okrese Jindřichův Hradec. Dosahovanými výsledky se řadíme k předním podnikům na okrese a v Jihočeském kraji. Ekonomická stabilita a přírodní podmínky Vysočiny nám umožňují specializovat se na pěstování konzumních brambor a na množení bramborové sadby. V množení sadby patříme mezi nejlepší podniky v České republice. Moderní odkameňovací linka a bramborárna řízená počítačem jsou vedle specializovaného managementu zárukou výborné kvality vyprodukované a skladované sadby a konzumních brambor. Brambory jsme schopni expedovat od října do května. Chováme český strakatý skot u kterého dosahujeme pravidelně velmi vysokou užitkovost jak u dojnic tak u výkrmu býků.

Více informací

Aktuality

  • Publikováno dne: 26. 3. 2024
  • Publikováno dne: 12. 3. 2024

  • Publikováno dne: 11. 3. 2024
  • Publikováno dne: 4. 3. 2024
  • Publikováno dne: 28. 2. 2024
  • Publikováno dne: 22. 1. 2024
  • Publikováno dne: 3. 1. 2024
  • Publikováno dne: 21. 12. 2023
  • Publikováno dne: 21. 12. 2023
  • Publikováno dne: 6. 12. 2023
close

Nenechte si ujít poslední novinky.

Přihlaste se k odběru novinek z našeho webu.