Publikováno dne: 17. 12. 2022

Investice do zemědělských podniků Zemědělské družstvo Popelín

Registrační číslo projektu: 21/012/0411l/231/001760
ZD Popelín tímto projektem rozšířilo strojovou základnu pro pěstování brambor.Předmětem projektu je pořízení sazeče brambor a válcového třídiče.
Výsledkem tohoto projektu je především zvýšení výnosů brambor a zlepšení kvality sklizených hlíz. 
Dále pak lepší zadržování vody v půdě, zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců 
a v neposlední řadě zvýšení produktivity práce.