V živočišné výrobě je naše družstvo zaměřeno na chov skotu. Chováme český strakatý skot, který je soustředěn na třech farmách. Máme uzavřený obrat stáda. Na farmě v České Olešné jsou ustájeny dojné krávy v počtu okolo 280 kusů, vysokobřezí jalovice a telata do čtyř měsíců věku. V roce 2011 jsme na této farmě vybudovali nový teletník a nadzemní jímku na odpadní vody. V následujících letech nové hnojiště a opravili silážní žlaby. V roce 2016 jsme zde postavili novou stáj pro jalovice. V areálu jsme provedli kompletní opravy komunikací. Na farmě v Bořetíně máme odchovnu mladého dobytka – jalovic a býků. V Popelíně máme zrekonstruovaný teletník pro starší telata. Mléko od našich krav prodáváme prostřednictvím Mlékařského a hospodářského družstva JIH Tábor, jehož jsme členem. V dosahované dojivosti, která se dnes již pohybuje okolo 8 tisíc litrů mléka na dojnici a rok, držíme v posledních letech vždy přední místa v okresní mléčné lize.

tele

Fotogalerie