Publikováno dne: 31. 3. 2022

Přehled výrobních a ekonomických ukazatelů je uveden v těchto tabulkách:

rozvaha 2021

výsledovka 2021

ekonomické ukazatele

výrobní ukazatele

Zde je grafická podoba nákladů, výnosů a ziskovosti:

graf náklady výnosy

graf zisk