Publikováno dne: 2. 2. 2022

Dobrý den všem členům našeho družstva

Korespondenční hlasování bylo ukončeno. Představenstvo družstva konstatuje, že z obeslaného počtu 74 členů ZD Popelín bylo vráceno 69 návratových lístků. Hlasování probíhalo od 14. 4. 2021 (datum rozeslání návrhu rozhodnutí) do 30. 4. 2021 (ukončení sběru návratových lístků) a nedošlo ke změnám v počtu členů. Všech 69 odpovědí je platných.
Celkem 69 členů souhlasí s návrhem rozhodnutí v obou bodech:

A) schválení účetní závěrky za rok 2020
B) schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020

Lze tedy konstatovat, že oba návrhy jsou přijaty nadpoloviční většinou hlasů, a to 93,2 % členů z celkového počtu 74 členů ke 14. 4. 2021.
Závěrečná zpráva o výsledku hlasování je rozeslána dopisem všem členům družstva.

Děkujeme vám za zaslané odpovědní lístky a přejeme vám všem pevné zdraví a věříme, že v příštím roce již bude možné uskutečnit členskou schůzi a potkat se s vámi osobně.