Publikováno dne: 1. 2. 2022

Z důvodu pandemie COVID 19 neni opět možné uskutečnit členskou schůzi ZD Popelín. S ohledem na nejistý vývoj další situace rozhodlo představenstvo družstva na svém jednání dne 1. dubna 2021 využít možnosti §19, zákona 191/2020 Sb. a provést tak nezbytná rozhodování, která jsou v kompetenci členské schůze, písemnou formou (per rollam). Každý člen obdrží v těchto dnech dopis, ve kterém nalezne materiály potřebné k tomuto rozhodnutí. Pro schválení účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku roku 2020 je velmi důležité, aby členové vrátili návratové lístky, na kterých vyznačí své stanovisko, do 30. dubna 2021.

Představenstvo ZD Popelín děkuje za pochopen