Publikováno dne: 6. 4. 2022

Dovolujeme si pozvat své členy a zaměstnance na výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 22.4.2022 v provozní budově ZD Popelín. Více k programu naleznete v přiložené pozvánce.

Pozvánka na VČS 2022

změna stanov